În Delta Dunării. 1967

Mirifica i-a fascinat pe mulți. Mulți au avut harul ca, la un moment dat, să imortalizeze, prin cuvinte și imagini, crâmpeie din tumultul cotidian al acesteia.

În urmă cu ceva timp, Loredana și Mircică mi-au dăruit un album foto, majoritar alb/negru, ce să mai discutăm, un album comunist. Întrucât hârtia are tendința de a se deteriora, am hotărât, de ceva vreme, să-l transpun în spațiul virtual. Nu am reușit să scanez la o calitate mulțumitoare toate imaginile așa că nu o să găsiți aici întreg albumul.

Fotografiile sunt prezentate în ordinea prezentă în album și cu titlurile originale.

Totodată, am descoperit și un prieten – pe care nu l-am întâlnit niciodată: Dan  Grigorescu, autorul atât al fotografiilor cât și al prefaței albumului, prefață pe care v-o redau nealterată mai jos.

IV. Vegetație lîngă satul Crișan

IX. Pe canalul Sulina

După ce străpunge sau lunecă de-a lungul granițelor atîtor țări, împuternicită de apele Europei, ajunsă la plenitudinea maturității, Dunărea, ca un balaur uriaș, își odihnește țeasta irigată de trei artere pe țărmul românesc al Mării Negre, dăruindu-i un ținut osebit ca structură, climă și aspect: Delta Dunării.

Clipă cu clipă, ceas cu ceas, apa mîloasă, grasă, și totuși atît de gustoasă la băut a Dunării, cară și depune ploconul țării, respingînd cu mîlul ei talazurile de apă sărată. În această luptă tenace cu marea, o mare obișnuită să se impună unor litorale pasive, înțeleptul, răbdătorul nostru pămînt învinge. Fenomenul acestei zămisliri este permanent perceptibilpe întreaga întindere cuprinsă între cele trei brațe prin care fluviul își termină cursa și dincolo de ele, departe în lături, prin multe bălți ale căror formă și adîncime fluctuează o dată cu variațiile deltei.

Pentru cine știe să vadă, pentru cine știe să asculte și să simtă, colcăie pe aceste meleaguri – cînd nisipoase, cînd mănoase, cînd plutitoare – viața.

Cetatea Heracleea

E o viață de o violență latentă, de puteri nemăsurate care se manifestă încet; însă această încetineală este o precipitare geologică; povestea deltei ține de domeniul istoriei. Cu cinci veacuri înaintea erei noastre aspectul deltei, al unei delte aproape inexistente, era acel al unei mîini cu cinci degete, prin care se vărsau apele Istrosului. Herodot ne spune că printr-unul din acele degete a urcat flota persană sub căpitănia lui Darius, iar istoricul Polibiu, cu trei veacuri mai tîrziu, pomenește existența unor grinduri și a unei cetăți statornicită între aceste brațe: Peuce.

Pentru noi însă, martoră peste mileniu stă Heracleea, așezată pe o căpățînă de deal, de unde, odinioară, domina valurile, iar acum, își lasă poalele umezite de clipocitul molcom al lacului Razelm, peste care, de sus, numai în zile de mare limpezime se mai ghicește la orizont, marea.

Astăzi au rămas trei brațe, toate navigabile, singurul apt la tonaj mare fiind cel din mijloc denumit oarecum impropriu „canal”, deoarece o mare parte din traseu este alcătuit de albia veche a brațului, „canal” fiind scurtarea meandrelor și bineînțeles îngrijita rectificare a malurilor.

Primul popas al omului ce se îndreaptă spre deltă e Tulcea, un oraș ciudat, așternut pe niște gurguie în chip de delușoare,de-a lungul malului drept al Dunării între ceatalul Chiliei, aflat amonte și în aval, ceatalul Sulinei; oraș ciudat pentru că plutește peste țiglele acoperișurilor sale un iz de orient accentuat de aburul ce se ridică sub orbitoarea lumină a amiezii sau de fantasma culorilor apusului pe fluviu.

În port, sub privirile ferestrelor aliniate, ale noilor blocuri, mișună ambarcațiunile cele mai diverse de la discreta și definitiva siluetă a lotcii – experimentată de secole – pînă la uriașele ceamuri (șlepuri destinate transportului de stuf), sau feluritele vase de pasageri, șalupe mici și mari, pescadoare, remorchere, macarale plutitoare, bacuri-dormitoare, vedete rapide și chiar un hotel plutitor.

În port își dau întîlnire cele mai capricioase anafoare învinse de tradiționala măiestrie a navigatorilor dunăreni. Nu o dată am asistat – ca la un spectacol de performanță – la plecarea unei mici vedete ce părea definitiv blocată între opt sau zece vase mari, fără zgomot, fără lovituri, fără măcar o singură zgîrietură, sau la acostarea unui tren de șlepuri – fiecare încărcat cu zeci de vagoane – tras de un singur remorcher – ca o turmă de elefanți de circ ce veneau să-și ia locurile la chei cu o tulburătoare blîndețe.

Tulcea, în mare măsură, anunță delta: e o pregătire la un mediu diferit, la ceva neașteptat și straniu.

Și dacă, din întîmplare ai călătorit cu avionul, sosind pe nerăsuflate, pasul obișnuit cu ritmul asfaltului bucureștean nu corespunde ritmului nou întîlnit în acest oraș exotic.

Tulcea, aș putea spune, este impregnată cu mirosul deltei, de mireasma acestui ținut despre care, în cursul unui pescuit pe unul din canale, Mihail Sadoveanu îmi spunea: „Îmi pare bine că și dumneata simți că delta este un continent!”

Într-adevăr, dacă prin continent înțelegem o lume aparte, atunci Sadoveanu avea desigur dreptate.

Tot Sadoveanu a spus: „o țară de basm”; da, e o țară a neașteptatului, a ineditului, a surprinzătorului. E delta coloniilor de păsări, uneori apărate de o inextricabilă junglă și alături Maliucul, cu blocuri moderne, lumini, laboratoare, ateliere, cinematograf; e delta potecilor lichide pe care lunecă tăcute, impecabilele lotci și, mai încolo, dîra camioanelor hurducăind printr-un nor de praf; e delta pescarului – spații de liniște neprihănită, tăcere întreruptă numai de căderea picăturilor de pe ghionder – și apropiatul centru de exploatare cu neîntreruptul huruit al drăgilor, tractoarelor, macaralelor, șalupelor, buldozerelor, helicopterelor, avioanelor, grupurilor electrogene; e delta localnicului, cu casa așezată în mijlocul ogrăzii, înconjurată de vite, păsări, acareturi și, dincolo de stuf, adăpostul bătut de vînt al cercetătorului în fragila cabană de scînduri; e delta în care, rezemat de o salcie uriașă cauți pînă-n zare puțină apă să-ți potolești setea și apoi, după cîteva săptămîni, tot aici, tot lîngă salcia aceasta, te temi să nu se răstoarne barca; e delta, ținut al țării noastre cu cea mai multă apă dar cu cele mai puține ploi; cu cele mai puține, dar cele mai violente; e delta micilor încăperi de apă, ca niște camere acvatice confortabile și, dincolo de un paravan subțire de stuf, lacul cu malul pierdut în negură; – e delta vînătorului, care urmărește o pradă diversă și bogată, și delta vînatului care, la rîndul său, vînează.

Darnică peste măsură, delta oferă bogățiile sale întregii lumi: vase încărcate cu mucava și hîrtie, trenuri și camioane pline de cutii de conserve, avioane grăbind sosirea prețioaselor icre negre sau a baloturilor cilindrice cu uriașii sturioni congelați. Și raci, și broaște, și vînat, și făină de pește…

Am întîlnit oameni ce afirmau că delta este o monotonă întindere de stuf și apă, părere ce poate fi susținută de cineva ce califică cinematograful drept scaune și pînză.

Într-adevăr, delta se lasă mai greu îndrăgită; nu are fațada spectaculoasă a muntelui, nu te copleșește la prima vedere cu insolența frumuseții sigură pe sine. Tainele ce și le dezvăluie treptat, rușinată parcă de atîta bogăție lăuntrică, te fac să o îndrăgești însă atît de profund încît un singur fir de trestie, aruncat undeva, să-ți trezească nostalgia.

Delta își deapănă poveștile în prea multe limbi ca o singură minte și o singură pereche de ochi să o poată descifra. De aceea, renunțînd la titlul amplu și oarecum exhaustiv „Delta Dunării” mi-am îngăduit să numesc prezentul album „În Delta Dunării” ca fiind arătate în el cele văzute de mine, și, aferent, lipsa altora multe.

Fotografiile adunate aici nu sînt de altfel decît încercarea unui îndrăgostit de-a vădi că cea mai frumoasă femeie din lume e cea pe care o iubești.

Astă dată poate cu dreptate.

Dan Grigorescu -1967

2. Ambarcațiunile sanitare gata de drum

9. Pădure sub „apele mari”

10. Drumul spre Marchelu

12. Nufăr

13. În aval de Uzlina

15. Dranov

17. Cuiburi

20. Sălcii inundate

21. Liane în pădurea Letea

22. La Sf. Gheorghe

25. Lacul Razelm

26. Lîngă Litcov

29. La sud de Sarinasuf

29. Lacul Obretinul Mare

30. Talian de baltă

32. Intrare în lacul Fortuna

33. Pregătiri pentru sturioni

34. La Mila 23

35. În zori la Tulcea

36. „Garduri” pentru pește

38. Canal și cherhana

39. Stuf la Jurilovca

41. Gard la Mila 23

42. Gard la Mahmudia

43. Exploatare mecanizată la Chilia

45. Covor plutitor

47. Iris

49. Ceatalul Sulinei

50. Maliuc

51. Dragă la lucru

52. Pe canalul Perivolovca

53. Întîlnire pe Litcov

54. Zorile lîngă Belciug

55. Cabana Ilgani

56. Vasul „Oltenia” pe canalul Sulina

57. Spre Matița

63. Începe năvodirea

64. Pe canalul Dunavăț

65. Canalul Tătaru

66. Setcă bogată

67. Șarpe și nufăr

69. Azi și mîine

70. Pelicani în Babineț

71. Pelicani la pescuit

75. Pelicani la pescuit

76. Pelicani la pescuit

77. Pelicani la pescuit

78. Pelicani pe cuiburi

79. Pelicani pe cuiburi

83. La pîndă

84. Stîrc de noapte

87. Pui de stîrc purpuriu

89. Cormorani

91. Egrete (Stîrc alb)

92. Pui de egretă

93. Pui de egretă mare

95. Pui de egretă mică

97. Corcodelul mare

98. Corcodelul mic cu pui

99. Pui de corcodel

107. Colonie

108. Cormorani mari

109. Pe canalul Păpădia

110. Pui de stîrc galben

112. Inextricabila junglă a coloniei mixte

113. Către Mila 8

114. Ouă de chirighiță

115. Stîrc purpuriu

120. Rață moțată

122. Cuib de rațe

128. Pui de lișiță

131. Lopătari la pîndă

133. Raci

134. Șarpe de apă

135. Cherhanaua de la Jurilovca

136. Tulcea – blocuri noi

137. Noul șantier

138. Mahmudia

139. La Jurilovca

140. Întoarcere la remorcă

141. Descărcarea stufului

142. Maliuc centru experimental

145. Pod la Sf. Gheorghe

146. Pescar din Karaorman

147. Sulina

148. Satul Nufărul

149. Pregătirea vîrșelor la Dranov

150. Casă la Pardina

151. Colț de casă la Ilgani

152. Pescar din Jurilovca

153. Așteptînd pe mama

154. Spre casă

155. Pescar la Mila 35

156. Spre școală

157. Casă din Pardina

158. Casă la Mila 23

159. În fața cabanei Uzlina

161. Întoarcere din larg

162. Se încarcă stuful

163. Vas de mare tonaj pe canal

164. Călătorind pe drum de apă

165. Gura talianului

166. Vechi și nou la Pardina

167. Satul Mila 23

169. Gard la Uzlina

170. Ceață la Crișan

171. Lotci la Sf. Gheorghe

172. Singură acasă

173. Vine furtuna

174. Carmacele pentru sturioni

175. La Mila 35

176. Rouă

177. La Mila 23

178. Plutele năvodului

180. Scoaterea morunului

182. Scoaterea morunului

183. Scoaterea morunului

185. Scoaterea morunului

186. Îmbarcarea morunilor

189. Pescadorul la cherhana

193. Punerea năvodului

194. Stîlp și plute

195. Butuc și funii

196. Pescari la cherhanaua Jurilovca

197. Așezarea carmacelor în larg

198. Pescador la Mila 23

199. Aruncarea prostovolului

200. Cap de somn

201. Cap de morun

202. Încărcare

203. Scoaterea icrelor

204. Morun uriaș

205. Săparea canalului în Zebil

206. Prima încercare

207. Belșug

208. Coșuri cu pește la Crișan

208. Ciorbă pescărească

210. Lucru la carmace

211. În ghiolul Gorgova

214. Copac în deltă

Fotografii COLOR (n.m.)

1. Vase în portul Tulcea

2. Iriși

3. Două generații

4. Pelicani pe cuiburi

5. Tărtăcuțe

6. Încărcare mecanizată a stufului

7. Maliuc

8. În Tulcea

9. Ape mari

10. În sat

11. E toamnă

12. Mila 23

14. Cuiburi de cormorani

15. Cuibul lebedei

16. Apus de soare în deltă

În loc de încheiere….. (n.m.)

Dacă tot ai ajuns până aici – și eu cred sincer că nu ai pierdut timpul, poate ar fi bine să afli că:

  • Nu sunt prezentate toate imaginile din album. Și asta numai datorită nepriceperii mele în a le captura;
  • Unele imagini sunt trunchiate (în special cele care sunt imprimate pe două pagini). Poate, în viitor, am să găsesc o modalitate de a le prezenta așa cum sunt ele în album;
  • Numerotarea imaginilor a fost păstrată întocmai;
  • Ortografia este cea din albumul original;
  • Albumul original a apărut în București, în anul 1967;

Închei recomandându-vă, încă o dată, să-i mulțumiți pentru această întoarcere în timp celui ce a fost Dan GRIGORESCU!

Nessy, mar.2020