S.O.S. Mirifica!

    Mă feresc, cu eforturi mari, de orice formă de partizanat pe acest site. Cred, însă, că atunci când neghiobii și trădătorii își dau mâna, venind care mai de care cu idei supte din pix și argumentează că „este Ok cu brațul Chilia”, adevărul trebuie spus, mai ales dacă formularea acestui adevăr este făcută prin glasul Academiei Române.

6 martie 2023

Punct de vedere al Academiei Române referitor la problema navigaţiei pe braţul Chilia, Delta Dunării

  1. Prezentarea generală a problemei

În anul 2004 Ucraina inaugura canalul de navigaţie Bâstroe în vederea facilitării navigaţiei fluviale şi maritime pe braţul Chilia spre porturile ucrainiene de pe acest braţ. Braţul Bâstroe se bifurcă din braţul Stambulul Vechi din delta secundară a Chiliei, are cca 10 km lungime, şi devenise unul dintre braţele principale din această deltă (debit înainte de realizarea canalului aproximativ egal cu debitul braţului Sulina). Pentru realizarea canalului de navigaţie au fost dragate bara braţului Bâstroe şi locul de bifurcare a acestuia din braţul Stambulul Vechi şi, de asemenea, a fost construit un dig de protecţie a gurii braţului faţă de sedimentele care sunt transportate de sistemul de curenţi litorali dinspre Nord spre Sud. Această acţiune a generat o reacţie negativă vehementă în mass-media românească, unele dintre argumentele utilizate pentru contestarea canalului nu au avut o bază ştiinţifică, ceea ce a subminat întrucâtva poziţia părţii române. Partea română nu a fost anunţată şi consultată în prealabil de către partea ucrainiană, aşa cum prevăd reglementările internaţionale, ceea ce a obligat autorităţile române să protesteze la Comisia Dunării, la Comisia Europeană şi la alte organizaţii internaţionale punând în discuţie impactul acestei noi căi de navigaţie asupra Deltei Dunării.

În prezent, omenirea traversează o perioadă de profunde frământări şi crize complexe (energetică, alimentară, militară şi economică), cu adânci implicaţii geopolitice. România, Republica Moldova şi, desigur, Delta Dunării se află în vecinătatea imediată a unei regiuni afectate de operaţiuni militare şi aceasta induce o situaţie deosebit de complicată în gestionarea regiunii. Ucraina, care suportă agresiunea militară, nu mai are la dispoziţie porturile maritime la Marea Neagră, Odesa şi Nikolaev, prin care să realizeze operaţiunile de export-import necesare susţinerii economiei naţionale şi, în consecinţă, este nevoită să folosească porturile ei de pe braţul Chilia, Vylkovo şi Izmail, şi mai în amonte de Ceatal Izmail (bifurcarea Dunării în braţele Chilia spre Nord, şi Tulcea, spre Sud), Reni.

În vederea utilizării porturilor menţionate, partea ucrainiană intenţionează să construiească un port fluvio-maritim la Izmail, cu toate facilităţile pentru operaţiunile de încărcare-descărcare a navelor, mai ales cu grâne, şi, de asemenea, să asigure un acces direct pentru nave maritime pe ruta de navigaţie canalul Bâstroe şi apoi Vylkovo–Ceatal Izmail. Ministerul Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale al Ucrainei a comunicat această intenţie Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din România prin adresa nr. 25/4-21/7156–22 în data de 7 iunie 2022. Ministerul Mediului din România a transmis o notificare părţii ucrainiene prin adresa nr. 1363 din 04.08.2022, notificare prin care au fost analizate multiple aspecte de protecţie a mediului şi de impact transfrontalier şi asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării al programului ucrainean de construcţie a portului specializat şi de deschidere a căii navigabile Bâstroe–Vylkovo–Izmail. În urma notificării, partea ucrainiană a prezentat un raport de impact de mediu (EIA) privind „construcția unui obiectiv de infrastructură de transport – port fluvial (terminal) în Izmail, raionul Izmail, regiunea Odesa, cu cale de acces feroviar, adiacent stației Izmail a ramurii regionale a Căii Ferate Odesa“ (port denumit NIBULON LLC). Raportul se referă la impactul asupra mediului al lucrărilor de realizare a portului menţionat în titlu şi al activităţii ulterioare desfăşurate în acesta.

Sunt descrise în detaliu scenariul de bază înainte de începerea lucrărilor, posibilul impact asupra mediului al activității planificate, impactul transfrontalier, măsurile care vor fi implementate pentru reducerea şi chiar eliminarea acestui impact, şi programul de control şi monitoring, atât în timpul lucrărilor care vor fi efectuate, cât şi al activităţilor ulterioare.

Raportul susţine că teritoriul pe care se va construi portul se află în incinta zonei industriale, portuare, Izmail, pe braţul Chilia, în afara Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi reţelei Natura 2000, şi, de asemenea, nu influenţează coridorul de migraţie a păsărilor.

În afara construcţiei infrastructurii terestre se prevăd şi lucrări hidrotehnice importante pentru realizarea unui bazin portuar pentru manevră şi acostarea navelor şi a unui canal de apropiere. Lucrările vor consta din dragaje pe o suprafață de 2,32 ha (între km 91,09 şi 91,55 pe braţul Chilia), cu depozitare a materialului extras într-o haldă situată aproape de malul fluviului având o suprafață de 1,24 ha pe terenul alocat pentru construcţia portului. Executarea lucrărilor de dragare este prevăzută în mai multe etape: etapa 1, până la adâncimea de 4,0 m; etapa 2, de la 4,0 m la 7,32 m; şi etapa 3, de la 7,32 m până la adâncimea finală de proiectare de 8,23 m. Ultima etapă se va realiza doar în cazul în care Ucraina va iniția lucrări de adâncire până la adâncimea de 8,23 m a rutei de navigaţie pe canalul Vylkovo–Ceatal Izmail pentru nave maritime.

Canalul de navigaţie maritimă Vylkovo–Ceatal Izmail, în conformitate cu Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 136, din 9 februarie 2022, este considerat „o cale navigabilă interioară a Ucrainei“ cu dimensiunile de proiectare: lungime 95,445 km, lăţime 120 m, adâncime 8,23 m. Adâncimea de proiectare de 8,23 m nu a fost încă atinsă din cauza întreruperii temporare a lucrărilor de construcție a canalului.

  1. Observaţii privind impactul general al realizării obiectivului de infrastructură Portul fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail pe braţul Chilia, Delta Dunării

Prezentăm mai jos principalele observaţii ale Academiei Române și ale INCD GeoEcoMar privind posibilul impact asupra mediului ca urmare a realizării proiectului de construire a portului fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail, pe braţul Chilia, Delta Dunării.

2.1. După examinarea datelor prezentate în Raportul EIA şi evaluarea lor se poate estima că impactul asupra mediului al lucrărilor de realizare a proiectului de construire a portului fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail şi al activităţilor ulterioare ale acestuia va exista, dar va avea o extindere locală şi, în parte, temporară. Localitatea pe malul românesc al braţului Chilia care ar putea intra în zona de impact este Plaurul. Aspectele de impact asupra mediului semnalate în notificarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din România sunt reale şi ar trebui analizate în comun cu partea ucrainiană.

2.2. Din punct de vedere hidrologic lucrările hidrotehnice pentru realizarea bazinului portuar în primele două etape menţionate în Raport (pentru adâncimile de 4,0 m şi 7,32 m) pe o suprafaţă de 2,32 ha vor avea, de asemenea, un impact local, fără să afecteze repartiţia debitelor pe braţele deltei.

2.3. În cazul realizării de către Ucraina a lucrărilor de dragaj până la adâncimea de 8,23 m a rutei de navigaţie pe canalul Vylkovo–Ceatal Izmail pentru nave maritime pe o lungime de 95,445 km repartiţia debitelor pe braţele Deltei Dunării va fi semnificativ modificată.

2.4. Considerăm că decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 136, din 9 februarie 2022, de a considera Canalul de navigaţie maritimă Vylkovo–Ceatal Izmail „o cale navigabilă interioară a Ucrainei“ nu este conformă cu normele de drept internaţional. Se poate considera o „cale navigabilă interioară a Ucrainei“ numai segmentul Bara braţului Bâstroe – confluenţa cu braţul Stambulul Vechi, care este situat în intregime pe terioriul ţării respective (delta secundară a Chiliei). De la punctul de bifurcaţie al braţelor Bâstroe şi Stambulul Vechi în amonte pe Chilia, până la Izmail şi mai departe până la Ceatal Izmail, braţul Chilia reprezintă graniţa stabilită şi acceptată internațional dintre România şi Ucraina şi, în consecinţă, calea de navigaţie Vylkovo–Ceatal Izmail nu poate fi considerată „cale navigabilă interioară a Ucrainei“, ci o cale internaţională cu regim special de graniţă. Aceasta obligă la un alt regim de gestionare, care să fie acceptat de cele două ţări. Considerăm că este necesar ca Ministerul de Afaceri Externe al României să analizeze şi să întreprindă acţiunile necesare pentru reglementarea situaţiei căii navigabile cu regim special de graniţă Vylkovo–Ceatal Izmail, pe braţul Chilia.

  1. Consideraţii finale şi propuneri de acţiuni imediate

3.1. Partea română nu are în prezent informaţii actualizate referitoare la adâncimile pe braţul Chilia şi care ar putea fi pragurile care necesită dragaje pentru asigurarea adâncimii de proiectare de 8,23 m. Din situaţiile disponibile în anul 2009, existau pe cursul braţului Chilia, între Vylkovo şi Izmail, 12 praguri care necesitau lucrări de dragaj. Pentru a avea o imagine adusă la zi asupra acestei situaţii, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) a solicitat acordul părţii ucrainiene de a permite executarea unei campanii de înregistrare a adâncimilor şi a calităţii sedimentelor pe braţul Chilia. AFDJ a pregătit trei nave de cercetare dotate cu echipamente moderne de cercetare şi va demara această acţiune imediat ce aprobarea părţii ucrainiene va fi comunicată. INCD GeoEcoMar este, de asemenea, pregătit să colaboreze cu AFDJ pentru realizarea acestei lucrări. În prezent, AFDJ a obţinut acordul părţii ucrainiene pentru realizarea măsurătorilor batimetrice pe braţul Chilia şi astfel se va putea evalua volumul lucrărilor de dragaj şi impactul lor asupra capacităţii de curgere a braţului şi, în consecinţă, asupra repartiţiei debitelor de apă şi sedimente pe braţele Deltei Dunării.

3.2. Pentru rezolvarea situaţiei controversate privind crearea căii navigabile Bâstroe–Vylkovo–Ceatal Izmail este necesar să se formeze o echipa mixtă cu reprezentanţi şi specialişti din Ucraina şi din România, care să studieze posibilul impact al lucrărilor prevăzute de partea ucrainiană pe braţul Chilia. Evaluarea impactului nu este posibilă fără o evidenţă actualizată a situaţiei batimetriei şi a calităţii ambientale în zona baţului Chilia. O apreciere a situaţiei ambientale realizată de o echipă de specialişti din ambele ţări ar elimina multiple suspiciuni şi neînţelegeri privind această problemă. De altfel, în perioada 2004–prezent au existat multiple studii şi documente care au prezentat impactul proiectului deschiderii navigaţiei pentru nave maritime pe braţul Chilia asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Comisia Europeană, ICPDR, WWF şi alte organizaţii internaţionale şi naţionale au îndemnat la stoparea definitivării lucrărilor de dragaj şi de amenajare a braţului Chilia pentru navigaţia maritimă şi la organizarea unei colaborări strânse dintre părţile română şi ucrainiană pentru managementul sustenabil al zonei şi al rezervaţiei.

3.3. Atragem atenţia asupra situaţiei navigaţiei pe Dunăre şi în Marea Neagră. În prezent, singurele porturi prin care se realizează exportul grânelor ucrainiene către ţările africane, care sunt în criză alimentară considerabilă, se face prin porturile ucrainiene de pe Dunăre (portul Reni) şi braţul Chilia (portul Izmail), precum şi prin portul Constanţa. Această situaţie creează o perturbare majoră a navigaţiei şi a condiţiilor ambientale prin poluările generate de navele şi camioanele utilizate pentru transportul produselor exportate. În rada Sulina se înregistrează peste 130-140 de nave în aşteptarea intrării pe canalul Sulina, traficul naval pe canal a crescut de 3-4 ori (ajungând la peste 400 de nave pe zi), în zona porturilor ucrainiene de pe Dunăre sau Chilia în loc de 4-10 nave în aşteptare se înregistrează aglomerări de 30-40 nave. Impactul asupra mediului în Delta Dunării şi în Marea Neagră, în zona frontului deltei, este deosebit de important şi imposibil de controlat.

3.4. Partea română consideră că nu se poate accepta solicitarea părţii ucrainiene de a include calea navigabilă Bâstroe–Ceatal Izmail în reţeaua de transport trans- european (TEN-T, Trans-European Transport Networks) deoarece existenţa a două rute de transport intens utilizate (prima rută acceptată internaţional este canalul Sulina) care să traverseze teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ar crea un impact ambiental deosebit de serios asupra deltei.

Acad. Nicolae Panin
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Geonomice
Academia Romană

Notă de Final: Link-ul către documentul oficial de pe site-ul Academiei este AICI. Asta, până când o să-și dea seama vreo năpârcă cu integritatea imaculată că spune adevărul….

Început de drum spre Paradis…

Deși este jumătatea lui februarie, se pare că vremea nu mai are răbdare: un soare de primăvară timpurie răscolește toate chemările la viață ce au fost ca într-o adormire de vreo doi ani. Și m-a pălit un dor de ducă de mă doare!

Ca să mai îmi treacă, am umblat la cutia cu amintiri. Și o să împart cu voi bucuria unui început de drum pe care l-am parcurs de nenumărate ori. Nu de fiecare dată singur, nu de fiecare dată fără îndoieli, dar de fiecare dată, cu aceiași bucurie.

Ceea ce ați văzut, este, de fiecare dată, începutul aventurii… De fapt, partea de început – mai suportabilă! – a drumului spre aventură. Și cum, mai semnificativ, ar putea începe orice aventură altfel, decât prin trecerea unui hotar? A unui hotar de apă…

Dar, despre drumuri și hotare, despre speranțe, dezamăgiri ori victorii am să vă povestesc altă dată, mai pe îndelete. Nu de alta, dar este posibil ca în vreo trei ani, sub asaltul „civilizației”, aceste drumuri să dispară, și, de dragul verilor frumoase ce au fost, merită povestit despre ele.

Iar dacă un pic din bucuria verdelui Mirificei a rămas cu voi, înseamnă că nu v-am răpit degeaba trei minute de viață.

Morunul uriaș (1981)

Pentru că am un pic de timp, am zis să continui cu redările dintr-un timp care – clar! – nu se va mai întoarce vreodată. Filmările fac parte dintr-un documentar realizat de Studiorile Sahia pe baza materialelor strânse prin eforturile Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, în regia lui Ion Bostan, în anul 1981. Documentarul prezintă viața pescarilor din Delta Dunării, în căutarea morunului uriaș, într-un peisaj mirific, încă actual.

Morunul este cel mai valoros pește al apelor noastre, fiind considerat nu numai Sturionul cel mai de preț, ci și gigantul peștilor din Marea Neagră. Tradițional, acesta se pescuia, în special, la gura de vărsare a Brațului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră, loc în care se cumulează o serie de condiții care au făcut posibilă prinderea acestuia.

Înainte de a începe competiția în aruncat cu piatra pentru „atitudine ne-conservaționistă” aș vrea să vă spun că să judeci prin prisma perceptelor actuale istoria, este cel puțin… deplasat. Oamenii aceia, așa au trăit și nu ei sunt de vină pentru cvasi-extincția acestei specii. Poate ar fi bine să ne uităm mai acuzator către cei pentru care o masă pescărească fără storceag este „cîh”, deși morunul este pe lista peștilor protejați strict de măcar 10 ani.

Rămân, totuși, amintirile despre leviatanii Mării Negre…

Pescari de sturioni (1962)

Se pare că britanicii, călători de când se știu, ne-au lăsat și nouă ceva amintiri din vremurile în care Mirifica era un pic mai neîmblânzită. Iar eu continui, pe măsură ce descopăr aceste fragmente de istorie, să vi le restitui. Nu pot decât să mulțumesc celor de la British Pathe pentru generozitatea de a pune la dispoziție o bucățică din timpurile anului 1962.

Deși comentariul este netradus, nu cred că pune probleme generațiilor actuale.

GORGOVA… de sus

    Până când voi avea iarăși bucuria de a simți miraculoasa îmbrățișare a Mirificei (și – Doamne! – mai am o iarnă întreagă de trecut) sunt bune și câteva imagini cu Gorgova văzută de sus.

   Nu m-am putut abține să vi le arăt și vouă…

P.S. Mulțumesc Domn’ Profesor!

Mică monografie a Deltei Dunării (1983)

A dat hărnicia în mine! Sau mi-e tare dor de Mirifica! Mai degrabă…

Cert este că, atunci când cauți informații cât de cât organizate despre Delta Dunării, găsești după ce îți faci conturi, stabilești parole și o groază de alte nimicuri care îți fac viața amară. Sau poți găsi aici

Și cum până când va fi gata monografia Mirificei așa cum mi-o doresc eu, o să mai curgă multă apă pe Dunăre, postfața Albumului de fotografie pe care, în parte, l-am prezentat acu’ fo’ două săptămâni, scrisă de un om cu adevărat documentat (este drept, mai mult istoric decât naturalist, și aici mă refer la Gavrilă SIMION), într-un mod accesibil și într-o carte pe care mai nimeni nu o mai bagă în seamă – a fost exact ce doream să ofer celui dornic de o înțelegere mai profundă a „fenomenului Delta Dunării”.

Acum „mic” este doar un termen relativ căci cuprinsul monografiei este unul destul de întins. Vă asigur însă, că oricât de familiarizați sunteți cu universul deltaic sau cunoscători ai fenomenului, tot veți găsi undeva, în cuprinsul monografiei, lucruri și aspecte pe care nu le cunoașteți.

Am păstrat nealterată grafia și toponimia existentă la momentul publicării albumului. Dacă veți găsi termeni necunoscuți, sunteți liberi să căutați explicații.

Și prin această monografie încerc să redau circuitului informațional pagini pe care, în mod nedrept și mult prea devreme, s-a așternut praful.

Închei, îndemnându-vă, încă odată, să aruncați un ochi și pe scurta biografie a lui Gavrilă SIMION.

Enjoy!

Delta Dunării. 1983

            „Ce măiastră fantezie a dezlănțuit acest grandios spectacol de arhitectură aeriană pe care vin să-l vadă în fiecare an zeci de mii de oameni? Acum, pentru noi toți, acest spectacol este văzut de Ion Miclea, în noua lui carte despre Deltă”.

Nu, nu sunt eu în stare de așa măiestre întorsături de frază, ci Paul Anghel – publicist, eseist, prozator, etc. Dar albumul în care Ion Miclea prezintă o altă trăire a Mirificei, la alt timp (1983), merită cu prisosință frumoasele cuvinte.

 

Eu – cu caii, cascadorii și calculatoarele (mai nou și cu ENEL-ul, că astăzi iar am fost „lăsat în beznă”), am făcut cât m-am priceput, iar ce a ieșit, este aici.

Și este interesant să citiți cîte ceva și despre cel ce a fost Ion Miclea. Chiar merită!

Enjoy!

Am pus Gorgova pe Wiki…

Fiind perioadă cu viruși liber zburdători în peisaj, acu’ fo’ cinci zile, mă pune… cine te pune să te scarpini când nu te mănâncă, să văd ce informații există „pă net” despre draga mea Gorgova (de care îmi este tare, tare dor!). Și dă-i și caută, și caută, și… mai nimic! Zic: Wikipedia știe tot. Și caut! Și găsesc… „componentă a comunei Maliuc…”.

Continuă lectura „Am pus Gorgova pe Wiki…”